Kepercayaan

PENGAKUAN IMAN RASULI (THE APOSTLES CREED)

 • Aku percaya kepada Allah Bapa yang mahakuasa, Khalik langit dan bumi.
 • Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita.
 • Yang dikandung dari pada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria,
 • Yang menderita dibawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kedalam kerajaan maut.
 • Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
 • Naik ke sorga, duduk disebelah kanan Allah, Bapa yang mahakuasa,
 • Dan akan datang dari sana ¬†untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
 • Aku percaya kepada Roh Kudus;
 • Gereja yang kudus dan am;
 • Persekutuan orang kudus;
 • Pengampunan dosa;
 • Kebangkitan daging,
 • Dan hidup yang kekal.

PENGAKUAN IMAN PRESBYTERIAN 

Dapat dilihat di LINK