Kuasa Pentakosta: Kotbah Petrus ( Kisah Para Rasul 2:1-40)

You may also like...