Kuasa Pentakosta: Persekutuan Orang Percaya (Kisah Para Rasul 2:41-47)

You may also like...